تلفن تماس: 09217153156
ایمیل: info@farshadpanel.ir
فرشاد پنل

نمایندگی

کاربرگرامی ، نمایندگی در فرشاد پنل به دو نوع تقسیم میگردد :

 

 

توضیحات نمایندگی مستقل به شرح زیر می باشد :

 

در نمایندگی مستقل شما میتوانید همانند فرشاد پنل ، سرویس های پیام کوتاه ارائه نمایید . در این نوع نمایندگی ، نماینده میتواند پنل هایی دقیقا مشابه با پنل کاربران فرشاد پنل ، به کاربران خود اختصاص داده و برای کاربران خود دسترسی و خطوط اختصاصی تعیین نماید .

 

برای اینکه بهتر با این نوع نمایندگی آشنا شوید به موارد زیر توجه نمایید :

 

 

هزینه این نوع نمایندگی ( مستقل ) به شرح زیر می باشد :

 

 

فرشاد پنل

نمایندگی درصدی به دلایلی فعلا ارائه نمیشود 92/10/10